Iedereen die zich op Portugees grondgebied bevindt, heeft recht op medische zorg. Zo staat het in de wet. Om toegang te krijgen tot de zorg, vraag je een inschrijfnummer aan. Dit ‘número de utente de SNS’ kan je als immigrant aanvragen bij de gezondheidscentra of de stadswinkels.
SNS staat voor Serviço Nacional de Saúde, de nationale gezondheidszorg.

Zorgverzekering net na immigratie

Toen we ons inschreven in onze nieuwe Portugese woonplaats, was er onduidelijkheid over zorgverzekering. Officieel waren we, met de uitschrijving uit Nederland, niet meer verzekerd bij onze Nederlandse zorgverzekeraar.
De (overvlijtige) gemeenteambtenaar in Portugal, eiste een inschrijving bij een zorgverzekeraar voordat we in Portugal als inwoner konden worden ingeschreven. Terwijl je pas een número de utente kan aanvragen of een privé zorgverzekering kunt afsluiten, als je hier officieel woont…
Wederom, de kip-of-ei kwestie.
De oplossing die we vonden was simpel en effectief: we gaven een kopie van onze Nederlandse verzekeringspasjes en sloten direct daarna een privé zorgverzekering af. (De premie kost ons overigens nog geen vijfde van de Nederlandse.)
Achteraf realiseerden we ons dat we hierdoor een paar weken niet verzekerd zijn geweest. Eigenlijk zou je dat van te voren beter moeten regelen. Zo kregen we bijvoorbeeld voor de auto toestemming van de Nederlandse verzekeraar om de verzekering een aantal maanden te verlengen, totdat de auto een Portugees kenteken had. Zoiets had met de zorgverzekering ook gemoeten…

Gezondheidszorg: publiek of privaat?

De gezondheidszorg in Portugal kent een scheiding tussen publieke en private zorg. De publieke zorg is voor iedereen gratis toegankelijk. Het enige dat je moet doen, is je gratis registreren. Voor een consult bij de huisarts betaal je vervolgens €4,50 en bij de spoedeisende hulp €18,- per consult.
De kwaliteit van de zorg is goed, maar de wachttijden kunnen lang zijn.
Om een actueel voorbeeld te geven, op dit moment staan op de Azoren 12.000 mensen op de wachtlijst voor een chirurgische ingreep.

Met een private zorgverzekering heb je toegang tot een netwerk van privé klinieken en ziekenhuizen. Hier zijn de wachttijden minder lang. In de afgelegen gebieden is de dekking van het netwerk minimaal. Via het netwerk van onze verzekering, kunnen wij bijvoorbeeld binnen een straal van 20 km geen huisarts vinden.
Daarbij betaal je per consult ook een bedrag, wat per verzekeraar/specialist verschilt.
Bij de meeste privé verzekeringen sluit je een abonnement af voor korting op de consulten binnen het netwerk (cartão) en een ziektekostenverzekering (seguro).

Hoe kom je aan een ‘número de utente’ voor de publieke zorg?

Als je uit één van de andere EU-lidstaten komt, is het vrij eenvoudig een número de utente aan te vragen. Dat kan in het centro de saúde van je woonplaats. Je moet meenemen: ID, bewijs van inschrijving als inwoner van Portugal en je NIF. Binnen een kwartiertje was het gepiept! We kregen ook direct een huisarts van het gezondheidscentrum toegewezen.
Weer een beetje meer ingeburgerd 😉

PS: Vaak lees je dat je een ‘cartão de utente’ krijgt waar het nummer opstaat. Maar als EU-er die nog geen 5 jaar in Portugal woont, krijg je in eerste instantie een half A4-tje met een stempel.

Dit prachtige overzicht hing in ons plaatselijke centro de saúde. Immigranten van buiten de EU, moeten aan meer voorwaarden voldoen om toegang te krijgen tot de Portugese zorgsysteem. (klik om te vergroten)

Portugese woorden over gezondheidszorg

aanvragenpedir
buitenlandersestrangeiros
inschrijfnummer gezondheidszorgnúmero de utente de SNS
zorgsaúde
dienstserviço
huisartsmédico de família
gezondheidscentrumcentro de saúde
stadswinkelloja de cidadão
zorgverzekeringseguro de saúde 
consultconsulto

26 feb 2020

share:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.